เครื่องอัลตราซาวน์และกระตุ้นไฟฟ้า แบบพกพา

BD4-005 UltraTENS II Portable Ultrasound and TENS Combo Device
BD4-005.3 UltraTENS II Portable Ultrasound and TENS Combo Device1
BD4-005.7 UltraTENS II Portable Ultrasound and TENS Combo Device
BD4-005.13 UltraTENS II Portable Ultrasound and TENS Combo Device
BD4-005.15 UltraTENS II Portable Ultrasound and TENS Combo Device
BD4-005.17 UltraTENS II Portable Ultrasound and TENS Combo Device
BD4-005.19 UltraTENS II Portable Ultrasound and TENS Combo Device
BD4-005.21 UltraTENS II Portable Ultrasound and TENS Combo Device
BD4-005.23 UltraTENS II Portable Ultrasound and TENS Combo Device
BD4-005.25 UltraTENS II Portable Ultrasound and TENS Combo Device
BD4-005.27 UltraTENS II Portable Ultrasound and TENS Combo Device1
BD4-005.29 UltraTENS II Portable Ultrasound and TENS Combo Device7
BD4-005.31 UltraTENS II Portable Ultrasound and TENS Combo Device2
BD4-005.33 UltraTENS II Portable Ultrasound and TENS Combo Device9
BD4-004.6 Ultrasound Portable Pro 20008
BD4-004.7 Ultrasound Portable Pro 20006
BD4-004.8 Ultrasound Portable Pro 20006
BD4-004.9 Ultrasound Portable Pro 2000
รายละเอียด

คุณสมบัติสินค้า

ใช้สำหรับกายภาพบำบัดใช้กับผู้ป่วย ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อ ติด ยึด ใช้ได้ดีกับอาการปวด คอ สะบัก บ่า ไหล่ หลัง แขน มือ เท้า ลดอาการปวด ลดการอักเสบของเนื้อเยื่อ เพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อในชั้นลึก ลดอาการบวม ช่วยเร่งการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ รวมทั้งคลายการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ

คุณลักษณะเฉพาะ

Power Source: AC/DC adaptor

Combines therapeutic ultrasound and TENS

Stronger therapy

Ergonomically designed 5 cm² aluminum sound head

1 MHz frequency with 3 power levels and 30 mA of TENS therapy

Beam Nonuniformity Ratio (BNR) 5:1 max

Small, unique design that is easy to operate and portable

Three treatment times (5 min, 10 min or 15 min)

Automatic power shut-off after 10 minutes


Ultrasound Therapy
Acoustic Frequency: 1 MHz +/- 10%
Temporal Maximum Output: 9.6 W +/- 20% (duty factor 100%)
Pulse Repetition Rate: 100 Hz +/- 10%
Duty Factor (L, M, H): 30%, 40%, 50%
Treatment Time: 5, 10, 15 minutes
Effective Radiating Area (ERA): 4.0 cm2
Actual Intensity: 2.4 W/cm2 +/- 20%
Beam Nonuniformity Ratio (BNR): 5:1 max
Beam Type: Collimated
Wave Form: Pulsed

TENS Therapy
Output Characteristics: Constant voltage
Treatment Time: 5, 10, 15 minutes
Output Wave: Bi-phasic square waveform
Carrier Frequency (CF): 2-5KHz
Sweep Low Beat Frequency (Beat L): 1Hz, 5Hz, 80Hz
Sweep High Beat Frequency (Beat H): 10Hz, 120Hz
Intensity: 30 mA

Facebook Comment