เครื่องวัดแรงบีบมือ (Hand Grip Dynamometer)

a22986_grip_dynamometer (1)8
takeidhgd7
BD4-012.4 Spec Hand grip dynamometer
BD4-012.2 Spec Hand grip dynamometer
BD4-012.10 Spec Hand grip dynamometer
BD4-012.8 Spec Hand grip dynamometer
รายละเอียด

คุณสมบัติสินค้า

แบบเข็ม (Analog Hand grip Dynamometer)

·       ช่วงในการวัดตั้งแต่ 0 - 100  กิโลกรัม

·       ค่าความละเอียดในการวัด 0.5  กิโลกรัม

·       หน้าจอแสดงผลแบบเข็ม

·       สามารถปรับระดับความกว้างได้ตามขนาดมือของผู้ฝึก

·       ขนาดโดยประมาณ  กว้าง x ยาว x สูง = 154 x 235 x 59 มิลลิเมตร

·       น้ำหนักโดยประมาณ  0.62 กิโลกรัม

·       เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น

แบบดิจิตอล  (Digital Hand grip Dynamometer)

·       ช่วงในการวัดตั้งแต่ 5 - 100  กิโลกรัม

·       หน้าจอแสดงผลเป็นเลขดิจิตอลในหน่วยกิโลกรัม

·       ระบบเปิดปิดอัตโนมัติหลังใช้งานประมาณ 1 นาที

·       สามารถใช้ได้ต่อเนื่อง 100 ชั่วโมง

·       ขนาดโดยประมาณ  กว้าง x ยาว x สูง = 154 x 235 x 62 มิลลิเมตร

·       น้ำหนักโดยประมาณ  0.68 กิโลกรัม

·       เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น

Facebook Comment