เครื่องวัดกำลังหลังและขา (Back and leg dynamometer)

BD4-013 Back and leg dynamometer analog7
BD4-013 Back and leg dynamometer digital4
Untitled5
BD4-013.2 Back and leg dynamometer
BD4-013.4 Back and leg dynamometer
BD4-013.6 Back and leg dynamometer
BD4-013.8 Back and leg dynamometer
รายละเอียด

คุณสมบัติสินค้า

แบบเข็ม

·       ช่วงในการวัดตั้งแต่ 0 ถึง 300 กิโลกรัม

·       ค่าความละเอียดในการวัด  1 กิโลกรัม

·       หน้าจอแสดงผลแบบเข็ม

·       ด้ามจับพร้อมโซ่

·       ขนาดโดยประมาณ  กว้าง x ยาว x สูง = 315 x 315 x 328 มิลลิเมตร

·       น้ำหนักโดยประมาณ  3.7 กิโลกรัม (รวมด้ามจับ)

·       เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น

แบบดิจิตอล

·       ช่วงในการวัดตั้งแต่ 20 ถึง 300 กิโลกรัม

·       หน้าจอแสดงผลเป็นเลขดิจิตอลในหน่วยกิโลกรัม

·       ระบบเปิดปิดอัตโนมัติหลังใช้งานประมาณ 1 นาที

·       สามารถใช้ได้ต่อเนื่อง 100 ชั่วโมง

·       ขนาดโดยประมาณ  กว้าง x ยาว x สูง = 315 x 315 x 368 มิลลิเมตร

·       น้ำหนักโดยประมาณ  3.7 กิโลกรัม (รวมด้ามจับ)

·       เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น

Facebook Comment