อัลตราซาวน์แบบพกพา US Pro 2000 (Ultrasound Portable Pro 2000)

BD4-004.1 Ultrasound Portable Pro 20004
BD4-004.2 Ultrasound Portable Pro 20009
BD4-004.3 Ultrasound Portable Pro 20007
BD4-004.4 Ultrasound Portable Pro 20006
BD4-004.5 Ultrasound Portable Pro 20001
BD4-004.6 Ultrasound Portable Pro 2000
BD4-004.7 Ultrasound Portable Pro 2000
BD4-004.8 Ultrasound Portable Pro 2000
รายละเอียด

คุณสมบัติสินค้า

ใช้สำหรับกายภาพบำบัดใช้กับผู้ป่วย ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อ ติด ยึด ใช้ได้ดีกับอาการปวด คอ สะบัก บ่า ไหล่ หลัง แขน มือ เท้า ลดอาการปวด ลดการอักเสบของเนื้อเยื่อ เพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อในชั้นลึก ลดอาการบวม ช่วยเร่งการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ รวมทั้งคลายการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ

คุณลักษณะเฉพาะ

Frequency: 1.0MHz+-10%

Max Value Power Output: 9.60W+-20% (Duty Cycle 100%)

Power Output: L 2.88W, M: 3.84W, H: 4.80W

Modulate Frequency: 50Hz+-10%

Modulate Duty Cycle: Adjustable, L (30%), M (40%), H (50%)

Effective Radiation Area: 4.0cm

Maximum Effective Sound: 2.4W/cm2+_20% (Duty Cycle: 100%) )

Intensity: Max RBN 5.0

Beam Type: Collimated

Material of US Head: Aluminum

Working Voltage: 15VDC

Working Current: less than 1.0A, Static current less 80A

Working Time: Adjustable 5 min, 10 min, 15 min

Max Controlled Temperature of 42+-2º C (36º F)

Ultrasound Size: 202mm(L)x49mm(W)x0mm(H) (8”x2”x2 3/4")

Safety Style: Class IIa, BF-type

Facebook Comment