เครื่องวัดแรงบีบมือแบบเข็ม (Analog Hand grip dynamometer TKK)

BD4-012.4 Spec Hand grip dynamometer4
BD4-012.2 Spec Hand grip dynamometer7
BD4-012.10 Spec Hand grip dynamometer3
BD4-012.8 Spec Hand grip dynamometer8
BD4-012.2 Spec Hand grip dynamometer analog
รายละเอียด

คุณสมบัติสินค้า

·       ช่วงในการวัดตั้งแต่ 0 - 100  กิโลกรัม

·       ค่าความละเอียดในการวัด 0.5  กิโลกรัม

·       หน้าจอแสดงผลแบบเข็ม

·       สามารถปรับระดับความกว้างได้ตามขนาดมือของผู้ฝึก

·       ขนาดโดยประมาณ  กว้าง ยาว สูง = 154 x 235 x 59 มิลลิเมตร

·       น้ำหนักโดยประมาณ  0.62 กิโลกรัม

·       เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น

Facebook Comment