ลูกตุ้มน้ำหนัก (DUMMBELL)

รายละเอียด

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกาย

คุณลักษณะเฉพาะ

  • ลูกตุ้มน้ำหนักมีหลายขนาด

Facebook Comment