บันไดเข้ามุม (Corner Staircase)

รายละเอียด

คุณสมบัติสินค้า

  • ใช้เพื่อฝึกเดินก้าวขึ้น-ลง เพื่อให้ใกล้เคียงกับรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ

  • ทำด้วยไม้เนื้อแข็งทาน้ำมัน คงทนแข้งแรง ทำความสะอาดง่าย

  • ขั้นบันได 2 แบบ คือ แบบเตี้ย และแบบปกติ ทำให้สามารถเลือกความยาก-ง่ายในการฝึกให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

  • มีราวบันไดทั้งสองด้าน

  • สามารถใช้ฝึกขึ้น-ลงบันไดในผู้ป่วยอัมพาต อัมพฤกษ์ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ผู้ป่วยหลังผ่าตัดขา/ใส่เฝือก

Facebook Comment