สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า

เตียงผู้ป่วย 2 ไกร์ แบบมือหมุน (Homecare)


โทร 083-790-1900 , 091-034-0204

BD6-008 manual-2-function-bed™  (Homecare)