สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า

เตียงผู้ป่วย 3 ไกร์ แบบมือหมุน (หัว-ท้ายถอดได้)


โทร 083-790-1900 , 091-034-0204

BD6-011 manual-3-function-bed