สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า

เตียงผู้ป่วย 2 ไกร์ แบบมือหมุน (Hospital)


โทร 083-790-1900 , 091-034-0204

BD6-009 manual-2-function-bed™ (Hospital)