สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า

เตียงผู้ป่วย 2 ไกร์ แบบมือหมุน ABS (หัว-ท้ายถอดได้)


โทร 083-790-1900 , 091-034-0204

BD6-010 manual-2-function-bed™ ABS