สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ไกร์ รุ่น FOSUN-FS3230W


โทร 083-790-1900 , 091-034-0204

BD6-013 electric-bed-3-function- FOSUN-FS3230W