สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า

เครื่องเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าความถี่ต่ำ TENS 7000


โทร 083-790-1900 , 091-034-0204

BD4-006.16 TENS 7000