สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า

เครื่องวัดกำลังหลังและขา (Back and leg dynamometer)


โทร 083-790-1900 , 091-034-0204

BD4-013.10 Back and leg dynamometer