สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า

อัลตราซาวน์แบบพกพา US Pro 2000 (Ultrasound Portable Pro 2000)


โทร 083-790-1900 , 091-034-0204

BD4-004 Ultrasound Portable Pro 20009